01/05/2010

סיור בוגרי אינסאד

תמונות מסיור בנווה צדק לבוגרי אינסאד מאירופה ומצפון אמריקה המבקרים בישראל, שנערך ב-30 באפריל 2010.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...