03/04/2016

פלוס ועוד פלוס שווה מינוס

זהו המשך לפוסט איחוד רשויות בישראל ולפוסט התנועה לאיחוד המטרופולין

בזירת הרשויות המקומיות מתמשכים דיוני הוועדה שעוסקת באיחוד בת ים ותל אביב - דיון שרוב רובו מתעסק בסוגיות פיננסיות. גם אני החלטתי לקפוץ לקלחת. יוגב שרביט, מהמדד המוניציפלי, עושה זאת הרבה יותר לעומק, וגם קיבלתי ממנו משוב אדיב ביותר למחקר הקטן שלהלן

גלשתי לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והורדתי קובץ נתונים משנת 2014 שעוסק ברשויות המקומיות בישראל. בודדתי את הנתונים של בת ים ותל אביב, והתחלתי להסתכל -
כאן אנחנו רואים את מקור ההכנסה העצמית העיקרי של הרשות המקומית - הארנונה - במונחים של שטח. לא מדובר בגבייה בפועל, אלא בחיובי ארנונה. כלומר, המספרים הללו משקפים בעצם את פוטנציאל הגבייה של שתי הערים הללו. אפשר להסתכל על הפוטנציאל הזה גם במונחים של כסף, בהתאם לשימושי הקרקע השונים 


כאן אנחנו רואים את פוטנציאל הגבייה הכולל של בת ים (350 מיליון ש"ח) - כעשירית מפוטנציאל הגבייה של תל אביב (מעל 3 מיליארד ש"ח). בעיני, הפער הבולט ביותר הוא בחיובי ארנונה לבנקים וחברות ביטוח - סוג הארנונה הזה רווחי מאוד, וניכר שעיריית תל אביב מרוויחה ממנו לא מעט (330 מיליון ש"ח) בעוד שבת ים לא רואה מזה סכומים גדולים כל כך (רק 11.5 מיליון ש"ח). עניין אותי לבדוק, עבור כל אחת מהערים, כמה היא מרוויחה פר מטר


מעניין שדווקא בארנונה לבנקים בת ים מרוויחה 1,263 ש"ח פר מטר, בעוד שתל אביב מרוויחה רק 812 ש"ח פר מטר. כלומר, בת ים כן מצליחה לחלץ 50% יותר מתל אביב בתחום זה. בתחום המשרדים והמסחר, שתי הערים מרוויחות בערך אותו דבר - 291 ש"ח פר מטר בבת ים, 296 ש"ח פר מטר בתל אביב. בתחום המגורים בת ים גובה עשרה שקלים יותר מתל אביב פר מטר (57 ש"ח בבת ים לעומת 48 ש"ח בתל אביב). ועכשיו עניין אותי לקחת את השטח הכולל של בת ים ותל אביב


המטרה היא לעשות מעין סימולציה של איחוד בין הערים - מה יהיו חיובי הארנונה בעיר המאוחדת? השטח הכולל יהיה סכום של השטח של בת ים והשטח של תל אביב, כמובא למעלה. תעריפי הארנונה, אני מניח, יהיו אלה הנהוגים בתל אביב (כלומר, בסימולציה הזו עיריית תל אביב "בולעת" את השטח של בת ים). האם העיר המאוחדת תוציא חיובי ארנונה גבוהים יותר או נמוכים יותר? זו מכפלה של תעריפי הגבייה פר מטר בתל אביב עם השטח הכולל


מה שאנחנו מקבלים זה בעצם את פוטנציאל הגבייה של העיר המאוחדת, בהנחה שתל אביב בולעת את בת ים. את זה אנחנו יכולים להשוות למצב כיום, שהוא בעצם סכום של חיובי הארנונה בבת ים וחיובי הארנונה בתל אביב. זו השוואה מעניינת כי היא בעצם אומרת לנו האם שתי הערים ביחד יגבו יותר ארנונה לאחר האיחוד. אז הנה חיבור של חיובי הארנונה הנוכחיים בשתי הערים - 


ההשוואה בין מה שקיבלנו מהחישוב לבין מה שדמיינו שיקרה אם פשוט נצרף את שתי הערים ביחד. שימו לב שהסה"כ הוא בכוכבית ויש תחתיו מספר אחר. תכף אסביר למה. מה אנחנו בעצם רואים כאן? אם מחברים את הגבייה בתל אביב כיום ואת הגבייה בבת ים כיום נראה שחיובי הארנונה למגורים מסתכמים ב-974 מיליון ש"ח, אבל אם העיר המאוחדת תלך לפי תעריפי תל אביב, אז חיובי הארנונה למגורים יהיו 936 מיליון ש"ח, כלומר, הפחתה של 40 מיליון ש"ח בארנונה למגורים.

אבל מה שבאמת מעניין הוא הסכום הכולל - האם העיר המאוחדת תשאב יותר ארנונה מהתושבים או פחות? לכאורה, הסכום הכולל של החיובים שחושב עבור העיר המאוחדת הוא 3.566 מיליארד ש"ח (כלומר, נראה שהאיחוד יוביל לעלייה בחיוב הארנונה). אבל החישוב הזה לא מדויק, והוא לא מתבסס על התעריפים השונים. יותר מדויק לחשב את סך חיוב הארנונה של העיר המאוחדת בתור סה"כ החיובים שחישבנו בשימושי הקרקע השונים. יוצא שהעיר המאוחדת תסתפק ב-3.386 מיליארד ש"ח - כלומר, כ-50 מיליון ש"ח פחות ממה שדמיינו שיתקבל (3.432 מיליארד ש"ח)

אז מה המסקנה?

מבחינה פיננסית, איחוד של בת ים ותל אביב יוביל להפחתה בנטל המס של תושבי בת ים. הוא גם יוביל לעלייה קטנה בנטל המס למשרדים ולשטחי מסחר, ולירידה משמעותית בחיובי הארנונה של הבנקים בבת ים. בסך הכל, נראה ששתי העיריות בנפרד גובות יותר ארנונה ממה שיגבו לאחר האיחוד ביניהן, ככל שיהיה איחוד כזה

זה מצדיק את האיחוד!

לאו דווקא. הפחתה של נטל המס ב-50 מיליון ש"ח זה לא חיסכון כל כך משמעותי, בייחוד משום שיהיו עלויות לאיחוד עצמו. חוץ מזה, יש עוד שאלות - פוליטיות וחברתיות - שיכולות להכריע את הכף, ושחשיבותן לא נופלת מזו של השאלות הפיננסיות. גם אם מסתכלים על זה מנקודת המבט של הרשויות המקומיות - ייתכן שהמצב הקיים עדיף, כי ככה אפשר לחלץ יותר כסף פרטי לטובת פרויקטים ציבוריים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שמח שקראת :) ותודה על התגובה. בקרוב אקרא אותה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...